Rich Man

Rich Man

UPDATE: 16/03/2020

EPISODE: 16

CATEGORY: Romance

ON AIR: Dramax 2018

UPLOAD BY: Satomi

#นำหน้าตอน เน้นดูออนไลน์ เรื่องราวของชายหนุ่มที่จำใบหน้าของคนไม่ได้กับหญิงสาวที่ไม่มีวันลืม อียูชาน (ซูโฮ) เป็นผู้ก่อตั้งและ CEO ของ บริษัท ไอที Next One ที่ที่ใครก็อยากเข้ามาทำงาน เขาต้องทนทุกข์จากอาการจำหน้าคนไม่ได้ ทำให้เขากลายเป็นคนเก็บตัวและไม่ไว้ใจใคร ในขณะที่ คิมโบรา (ฮายอนซู) คือความภาคภูมิใจเกาะเชจู บ้านเกิดของเธอ เธอเดินทางมาโซลเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ความฝันของเธอคือการทำงานใน Next One เมื่อคิมโบรามาพบอียูชาน ชีวิตของพวกเขาทั้งสองจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมมีใครคาด
  • Suho

    Suho

  • Ha_Yeon-Soo

    Ha_Yeon-Soo