Wise Prison Life

Wise Prison Life

UPDATE: 03/09/2019

EPISODE: 16

CATEGORY: Drama Comedy

ON AIR: TVN 2017

UPLOAD BY: BB

ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่พิเศษที่นักเบสบอลและผู้คนจำนวนมากประสบกับชีวิตในคุก เรื่องราวเกิดขึ้นในคุกแสดงให้เห็นชีวิตและเรื่องราวเบื้องหลังของนักโทษเหล่านี้ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่น เรื่องราวเกิดขึ้นในคุกแสดงให้เห็นชีวิตและเรื่องราวเบื้องหลังของนักโทษเหล่านี้ รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่น
  • Jung_Kyoung-Ho

    Jung_Kyoung-Ho

  • Krystal

    Krystal

  • Park_Hae-Soo

    Park_Hae-Soo