Back to School at 35

Back to School at 35

UPDATE: 17/02/2018

EPISODE: 12

CATEGORY: School, Youth

ON AIR: Ntv 2013

UPLOAD BY: kento

35 sai no Kokosei เรื่องราวของนักเรียนมัธยมอายุ 35 ปี การกลับไปเป็นนักเรียนมัธยมปลายของเธอดูเหมือนว่าจะมีเบื้องหลังอันแสนเจ็บปวดซ่อนอยู่ เธอจึงกลับเข้ามาเป็นนักเรียนอีกครั้ง และพยายามที่จะแก้ไขอดีตอันแสนเจ็บปวดของตัวเอง เป็นละครสะท้อนสังคมโรงเรียนมัธยมที่ตีแผ่ความจริงอันโหดร้าย