Good morning Call

Good morning Call

UPDATE: 08/01/2019

EPISODE: 17

CATEGORY: Romance comedy

ON AIR: Fujitv2016

UPLOAD BY: Kentaro

นาโอะ นักเรียนม.3 ที่ต้องอยู่คนเดียวจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา แต่ถูกบริษัทจัดหาที่อยู่โกงจนต้องมาอยู่ห้องเดียวกับอุเอฮาระคุงซึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกัน แล้วเมื่อเปิดเทอมใหม่เรื่องวุ่นๆ ก็เกิดขึ้น
  • Shunya_Shiraishi

    Shunya_Shiraishi

  • Haruka_Fukuhara

    Haruka_Fukuhara