Akira to Akira

Akira to Akira

UPDATE: 18/02/2018

EPISODE: 9

CATEGORY: Drama

ON AIR: WOW 2017

UPLOAD BY: Ozamu

เดือนเมษายน 1986 ในงานปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของธนาคารซังเงียวจูโอ ช่วงสุดท้ายเป็นการฝึกกลยุทธ์ทางการเงินของสองทีมที่เข้ารอบ หัวหน้าของทั้งสองทีมคือ ไคโด อากิระ (มุไค โอซามุ) และยามาซากิ อากิระ (ไซโต้ ทาคุมิ) ที่มีปูมหลังครอบครัวต่างกัน พวกเขาขับเคี่ยวกันอย่างยอดเยี่ยม นำมาสู่การยอมรับกันและกันในฐานะเพื่อนและคู่แข่ง ทว่าชะตากรรมกลับเล่นตลกกับพวกเขา...
  • Osamu_Mukai

    Osamu_Mukai

  • Takumi_Saito

    Takumi_Saito