Deserving of the Name

Deserving of the Name

UPDATE: 16/07/2018

EPISODE: 16

CATEGORY: Fantasy, Romance

ON AIR: TVN 2017

UPLOAD BY: Ahn Ji-Hoo

หมออายุรเวทของยุคโชซอนที่ถูกปิดกันความสามารถเนื่องจากฐานะลูกเมียที่เดินทางข้ามเวลามา 400 ปีมาในยุคปัจจุบันมายังกรุงโซล เขาได้พบกับแพทย์สมัยใหม่ที่แออบซ่อนความลับภายใต้ความเยือกเย็นของเธอ
  • Kim_Nam-Gil

    Kim_Nam-Gil

  • Kim_A-Joong

    Kim_A-Joong