Falsify

Falsify

UPDATE: 14/10/2021

EPISODE: 32

CATEGORY: Thriller

ON AIR: SBS 2017

UPLOAD BY: hey

ในสังคมยุคใหม่ วงการนักข่าวได้สูญเสียจรรยาบรรณ และนักข่าวผู้ที่ใส่ใจแต่ความจริงก็ได้หายตัวไป อย่างไรก็ตาม เราก็ยังได้เห็นว่ายังคงมีนักข่าวที่ยังคอยเสาะหาความจริง และถึงแม้จะเหลือนักข่าวแบบนั้นอยู่เพียงแค่คนเดียว ความจริงก็ยังคงปรากฏออกมาจากความมืดอยู่ดี และเราก็มีนักข่าวอยู่สองประเภท หนึ่งคือ "นักข่าวสวะ" ผู้ที่จะเขียนทุกข่าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริง หรือเรื่องแต่งก็ตาม เพียงเพื่อที่จะได้ยอดคนอ่านเท่านั้น และสองคือ "นักข่าวผัก" ผู้ที่ไม่มีแม้แต่โอกาสจะเขียนข่าวได้แม้แต่ข่าวเดียวในห้าปี และด้วยความช่วยเหลือจากอัยการ นักข่าวทั้งสองประเภทก็ได้ร่วมมือกัน เพื่อที่จะเสาะหาความจริง
  • Namgung_Min

    Namgung_Min

  • Uhm_Ji-Won

    Uhm_Ji-Won

  • Yu_Jun-Sang

    Yu_Jun-Sang