Bad Thief

Bad Thief

UPDATE: 19/02/2018

EPISODE: 50

CATEGORY: Crime Comedy

ON AIR: MBC2017

UPLOAD BY: SNSD

เรื่องราวของ โจรที่มีเป้าหมายเป็น กลุ่มคนมีอำนาจซึ่งอยู่ในองค์กรลับที่กุมอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งหมดในเกาหลีเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
 • Ji_Hyun-Woo

  Ji_Hyun-Woo

 • Kim_Ji-Hoon

  Kim_Ji-Hoon

 • Lim_Ju-Eun

  Lim_Ju-Eun

 • Seohyun

  Seohyun